Voor wie doen we dat?

De klantenportefeuille van AC&C kent een grote diversiteit. Grofweg gezegd is AC&C werkzaam in (een combinatie van) de volgende sectoren:

- Retail - Automotive
- Leisure & Pleasure - Vastgoed
- Finance - Producing Companies

Onze werkzaamheden per branche verschillen nogal. Wij gunnen u graag een kijkje in de keuken van AC&C. In de volgende business cases wordt in vogelvlucht toegelicht wat AC&C reeds voor diverse klanten heeft betekend.

Met behulp van deze praktische voorbeelden kunt u zich een duidelijk beeld vormen van ons werkgebied, onze werkwijze en onze filosofie: ‘doe meer met minder door beter te doen waar u al goed in bent’.

►Meer rendement uit marketingbudget

►Bereiken, beroeren en binden

►Totaalconcept rond klantgedrag

►Relatie als uitgangspunt

►Wie is mijn klant en wat is zijn behoefte?

►Inzicht in markt en consument

►Uw klant beter leren kennen

►Inzicht in markt en consument

►Uw klant beter leren kennen

►Strategische uitbouw en operationele uitvoering