Relatie als uitgangspunt

De uitdaging

Een verzekeringsbedrijf, Direct Writer, had behoefte aan inzicht in haar klantenportefeuille. Naast nieuwe aanwas is voor de maatschappij het behoud van de huidige relaties van belang. Hoe zien mijn klanten er eigenlijk uit? Hoe genereer ik New Business door retentie?

De oplossing

AC&C analyseert het huidige relatiebestand en typeert relaties op, onder andere, de zwaarte en inhoud van de portefeuille. AC&C ontwikkelt voor de gesegmenteerde relatiegroepen concrete doelstellingen en verschillende marketing- en communicatieconcepten. Doel is de communicatie en het aanbod per uiting zoveel mogelijk af te stemmen op de groep waar het aanbod het beste bij past, en de groep die daardoor het beste zal responderen. AC&C realiseert een groot aantal van de direct mailings voor de organisatie en ontwikkelt informatiemateriaal.

Hiernaast heeft AC&C Research een audit opgesteld, waarbij continu klanttevredenheidsonderzoek wordt gedaan. De dialoog tussen organisatie en klant is tweezijdig gemaakt. De kennis uit de periodieke onderzoeken maken het voor de organisatie mogelijk gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen.

Door gedifferentieerde communicatie zijn verschillende marketingdoelstellingen te combineren. Het is voor het bedrijf mogelijk gebleken meer rendement te halen uit de klantenportefeuille en het marketingbudget, en meer te leren uit klantcontactmomenten.


Meer cases:

►Meer rendement uit marketingbudget
►Bereiken, beroeren en binden
►Totaalconcept rond klantgedrag
►Wie is mijn klant en wat is zijn behoefte?
►Inzicht in markt en consument
►Uw klant beter leren kennen
►Strategische uitbouw en operationele uitvoering