Inzicht in markt en consument

De uitdaging

De grootste smeerkaas fabrikant van Nederland wil inzicht in de factoren die ten grondslag liggen aan achterblijvende verkoopresultaten van product X ten opzichte van concurrerende producten.

De oplossing

AC&C heeft een strategisch positioneringsonderzoek uitgevoerd naar het product en de concurrentieomgeving. Middels een telefonisch deskresearch zijn 1000 consumenten ondervraagd over het product. Gebruik is gemaakt van een MarktScan, een ProductScan, PositioneringScan en een PropositieScan. Dit ondezoek resulteerde in een plan van aanpak, wat dient als input voor strategische product- en marketingbeslissingen van het bedrijf.

Meer cases:


►Meer rendement uit marketingbudget
►Bereiken, beroeren en binden
►Totaalconcept rond klantgedrag
►Relatie als uitgangspunt
►Wie is mijn klant en wat is zijn behoefte?
►Uw klant beter leren kennen
►Strategische uitbouw en operationele uitvoering