Wie is mijn klant en wat is zijn behoefte?

De uitdaging


Een middelgrote gemeente wil haar winkelverzorgingsgebied uitbreiden. Deze gemeente wil voor het opzetten van een nieuw winkelcentrum meer inzicht in haar huidige winkelcentrum. Sluit het huidige winkelaanbod van het winkelcentrum aan bij het winkelend publiek van deze gemeente? Wat is mijn kernverzorgingsgebied?

De oplossing

In een benchmarkonderzoek is het winkelverzorgingsgebied van de gemeente in kaart gebracht, alsmede het verzorgingsgebied van twee aangrenzende, concurrerende gemeentes. Waar komt het winkelend publiek vandaan en hoe zien deze klanten eruit? In de analyses is gebruik gemaakt van de benchmarkdatabase van AC&C . Deze database is gevuld met miljoenen consumenten en miljoenen transacties.

Het resultaat van het onderzoek is een uiteenzetting van het kernverzorgingsgebied van het winkelcentrum, waarin de aantrekkingskracht is af te lezen vanuit de omgeving en een klantprofilering van het winkelend publiek van de gemeente. De gemeente is nu beter in staat het winkelcentrum aan te passen aan de behoeftes in het winkelverzorgingsgebied.


Meer cases:

►Meer rendement uit marketingbudget
►Bereiken, beroeren en binden
►Totaalconcept rond klantgedrag
►Relatie als uitgangspunt
►Inzicht in markt en consument
►Uw klant beter leren kennen
►Strategische uitbouw en operationele uitvoering